Nieuwsbrief

Voorgangers:
09.30 uur: Ds. J. Smit uit Katwijk aan Zee
18.00 uur: Ds. S. Jumelet uit Zaltbommel

Lied voor de dienst:
09.30 uur: Psalm 119 vers 45 en 53; Organiste: Hanneke Ermstrang
18.00 uur: Psalm 119 vers 49 (NB); Organiste: Hanneke Ermstrang

Schriftlezing:
09.30 uur: Openbaring 2 : 8 – 11
18.00 uur: Psalm 119 : 129-136, Mattheus 13 : 44-52

Collecten:
1e rondgang Diaconie is bestemd voor het werk van de H.V.D..
2e rondgang College van Kerkrentmeesters.
Aan de uitgang extra collecte bestemd voor het onderhoudsfonds.
Volgende week zondag is de diaconiecollecte bestemd voor Bonisa Zending.
De collecten worden van harte bij u aanbevolen.

Kinderoppas:
20 aug.: Marleen Faber – Annelies van Tilborg – Jonathan Groenenberg
27 aug.: Rebekka van Esch – Anneke de Lorm – Rina van Vark

Zondagsschool/kindernevendienst:
20 aug.: Kindernevendienst: groep 1 t/m 3
27 aug.: Kindernevendienst: groep 1 t/m 3

Kerkauto:
20 aug.: Fred Faber, tel. 443043
27 aug.: Jan van Vugt, tel. 441986

Bloemengroet:
Deze week ontvangt de heer Van Andel, Den Dissel 8, de bloemengroet van de gemeente. Hij mocht thuiskomen na een opname in het ziekenhuis.

Geboorte:
Bij Wim en Agnita Combee (Wilgenhof 23) is afgelopen dinsdag een dochter geboren. Haar namen zijn Fijgje Pieternella en de roepnaam is Femke. We feliciteren Wim en Agnita met de geboorte van hun dochter en Henri met zijn zusje. We bidden hen een goede tijd toe en bovenal Gods zegen bij de opvoeding. Dat Femke al snel en jong mag weten wie haar Vader is!

Koffiedrinken na de dienst:
Volgende week is er weer koffiedrinken na de kerkdienst.
G.O.T. commissie

Zondagsschool:
De scholen gaan weer beginnen. Als leiding van de zondagsschool hopen we dat jullie er weer een beetje zin in hebben en wensen jullie veel succes in jullie nieuwe klas! Wij hopen jullie weer te zien op zondag 3 september aanstaande. Hou je brievenbus in de gaten...De kerkenraad wenst u allen een goede zondag en gezegende diensten toe

Kopij inleveren voor vrijdag 18.00 uur bij fam. Paans, Jagerspad 14 of via e-mailadres nieuwsbriefgiessen@planet.nl
Website Nederlands Hervormde Gemeente Giessen: www.kerkgiessen.nl

Schrijf u in om de nieuwsbrief per e-mail te ontvangen Inschrijven »
ANBI Algemeen Nut
Beogende Instelling