Verkiezing ambtsdragers

10 november 2017

René Versteeg heeft kenbaar gemaakt om zijn verkiezing tot wijkouderling te aanvaarden.
We zijn dankbaar dat de vacatures van wijkouderling en kerkrentmeester-niet in het ambt (Jan van Vianen) worden vervuld en wensen de broeders Gods zegen in het werk wat ze mogen gaan doen. Ook hier mogen we weer Gods leiding en zorg in zien voor onze gemeente.
De broeders Corné Hobo en Hans Vervoorn hebben na ernstig beraad besloten om hun verkiezing tot het ambt van respectievelijk diaken en jeugdouderling niet te aanvaarden. Wij bidden hen rust toe met hun genomen beslissing.

Sluiten