Oudejaarscollecte

31 december 2014

Gedurende het afgelopen jaar zijn de collectes t.b.v. het college van kerkrentmeesters ongeveer gelijk gebleven aan de collectes van 2013 en de daarop gebaseerde begroting. In een poging het verwachte tekort te reduceren hebben wij het plan opgepakt om evenals in 2013 een "€ 5,- actie" te houden. Wij willen u vragen mee te werken (mits u daartoe financieel in de gelegenheid bent) aan deze actie door eenmalig € 5,- per persoon te schenken tijdens de collecte op oudejaarsavond. Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.
Het college van kerkrentmeesters

Sluiten