Week 9, 2015

22 februari 2015

De komende weken lezen we verder in de Romeinenbrief. Vanmorgen lezen we Romeinen 10 en volgende week lezen we ’s avonds Romeinen 11. In die hoofdstukken komt Israël telkens ter sprake. Ik wil dat in de preek dan ook doen. Eerst met het thema ‘het gebed voor Israël’, n.a.v. hoofdstuk 10 en psalm 122. En daarna ‘de toekomst van Israël’, n.a.v. hoofdstuk 11 (volgende week). Romeinen 9-11 trompettert als het ware: God is betrouwbaar, houdt Zijn beloften vast, ook de beloften die aan Israël zijn gedaan. In het hart van die beloften staat de Messias, Jezus. En daar hebben Jood en heiden beiden mee te maken. Hoe het precies zal gaan, hoe het precies zal zijn… Best wel lastige hoofdstukken met verzen die een heleboel verschillende meningen en gevoelens oproepen bij verschillende mensen. Als ik 4 commentaren opensla op die verschillende stukjes komen er 4 verschillende lijnen uit… En ook in de gemeente is er verschil van mening. Dat maakt(e) het voor mij best wel spannend om die diensten voor te bereiden. En toch moeten we stukjes uit de Bijbel ook maar niet omzeilen. We zien daarom uit naar wat de Heere God ons zal geven door die hoofdstukken heen.

Ds. A.J. Mouw
Sluiten