Week 8

16 februari 2014

Vanmorgen zullen een aantal broeders uit onze gemeente worden (her)bevestigd. Jacco van Drunen wordt bevestigd als diaken. Albert Paans en Bert van Straten als ouderling, Bert den Hartog als jeugdouderling, Henk van Vugt als ouderling-kerkrentmeester en Arjan Hoeke als diaken. Leen van Anrooij treedt aan als kerkrentmeester niet in het ambt. We nemen afscheid van Arno van Vugt (diaken) en Joost Westerlaken (kerkrentmeester niet in het ambt). In deze dienst bereiden we ons ook voor op de Bijbelkringen. Daarom lezen we stukjes uit Job, uitgesproken door een vierde vriend: Elihu. Hij zegt andere dingen dan de eerdere 3 vrienden. Een intensief onderwerp, als hij spreekt over welke doelen lijden kan hebben. Wat betekent dat voor ons? En wat betekent dat als je ambtsdrager bent? We hopen op en bidden om een gezegende dienst, in het bijzonder voor de genoemde broeders en hun gezinnen.

Ds. A.J. Mouw
Sluiten