Romeinen 4

14 januari 2015

Wat ik verdiende
werd U gegeven
En wat ik nooit zou kunnen verdienen
in dit leven
gaf U aan mij
Ik ben vrij!

Want Het Geloof
dat zie ik nu
geeft mij de zekerheid dat ik recht sta
voor U
Hoe groot zijt Gij
Ik ben vrij!

Ik in U en U in mij!

Sluiten