Verkiezingen, Dijkhuis

28 november 2013, 19:30 uur

In verband met de verkiezingen zijn 3 lijsten ingeleverd: 2 voor het ambt van diaken en 1 voor kerkrentmeester (niet in het ambt). Voor het ambt van diaken zijn genoemd (in alfabetische volgorde): Niko van Ginhoven (Weth. A.P. Elshoutplein 12) en Klaas Kamerman (Korenschoof 22). De verkiezingsavond is vastgesteld op donderdag 28 november, om 19.30 in ’t Dijkhuis.

Als kerkrentmeester is genoemd Leen van Anrooij (Korenschoof 2). Omdat er verder geen lijsten zijn ingediend is br. Van Anrooij daarmee ook direct verkozen.

Als u bezwaar heeft tegen de verkiezingsprocedure of tegen zijn belijdenis of levenswandel, dan kunt u tot zaterdag 23 november 18:00 uw bezwaar schriftelijk en ondertekend bij de scriba inleveren (Wilgenhof 35). Dat geldt ook voor bezwaar bij de broeders die automatisch verkozen zijn omdat er eerder geen lijsten werden ingeleverd.

Dat geldt de ouderlingen Bert den Hartog (jeugdouderling), Albert Paans, Bert van Straten en Henk van Vugt (ouderling-kerkrentmeester), diaken Arjan Hoeke en kerkrentmeester (niet in het ambt) Anton Verschoor. Wilt u de verkiezingen en in het bijzonder broeder Van Anrooij in uw gebed gedenken?

Reacties

Schrijf u in om de nieuwsbrief per e-mail te ontvangen Inschrijven »
ANBI Algemeen Nut
Beogende Instelling